Bezmaksas audits

  Nospiežot pogu nosūtīt, es piekrītu Datu apstrādes noteikumiem.

  * Obligāti aizpildāmie lauki

  Datu apstrādes noteikumi

  Mūsu klientu konfidencialitātes noteikumi

  Nosūtot mums savu elektronisko adresi pieteikuma laukā, klients dod piekrišanu savas personiskās informācijas apstrādei. Tālāk aprakstītā sadarbības instrukcija atklāj visu mūsu konfidencialitātes politikas būtību. Atrodoties mūsu tīmekļa vietnē ar domēna nosaukumu www.marketingacentrs.lv un tā apakšdomēniem, tīmekļa vietnes ar nosaukumu www.marketingacentrs.lv un tā apakšdomēnu Administrācijai, kā arī trešajām personām (zemāk norādītajos gadījumos) ir tiesības ievākt un apstrādāt informāciju par sava resursa apmeklētību.

  Par personas datiem

  1. Nosacījumi, ar kādiem turpmāk tiks apstrādāti katra klienta personas dati (vēlāk “nosacījumi”), reglamentē attiecības, kas rodas saistībā ar personiskas informācijas analīzi starp kompāniju SIA “WEB MĀRKETINGA CENTRS” 40103875602 (turpmāk tekstā – Reklāmas izplatītājs) un Pasūtītāju (fiziska darbspējīga persona, kas sasniegusi 18-gadu vecumu, izmanto vai pasūta kompānijas pakalpojumus, saņem reklāmas un sev interesējošo informāciju uz norādīto elektronisko pasta adresi).

  Ar terminu “personiska informācija” ir jāsaprot jebkuras ziņas, kas kaut kādā veidā raksturo apstrādājamo vai meklējamo personu. Šīs ziņas tiek nodotas brīvprātīgi un var izskatīties sekojoši: Pasūtītāja vārds, uzvārds, tēva vārds, telefona numurs, piegādes adreses, elektronisko adrešu nosaukumi, kompānijas rekvizīti vai tīmekļa vietni apmeklējušās personas amats, profili sociālajos tīklos un cita informācija, kas norādīta anketas speciālajos laukos. Visus šos datus apmeklētāji nodod labprātīgi.

  Personiskās informācijas apstrāde – tā ir konkrēta darbība vai vesels operāciju klāsts, ko veic Reklāmas izplatītājs iegūto ziņu analīzes gaitā ar automatizēto datu apstrādes sistēmu palīdzību vai bez tām. Ko saprot ar šādām darbībām: atrašana, atcerēšanās, apkopošana, sistematizācija, uzglabāšana, precizēšana (pēc izmaiņām vai atjaunojumiem), saspiešana, atdalīšana, ekspluatācija, nodošana (piekļuves nodrošināšana, izplatīšana), neitralizācija, bloķēšana, iznīcināšana, personiskās informācijas tīrīšana.2. Piekrišana personiskās informācijas analīzei notiek, pieprasījuma anketas laukā ievadot Pasūtītāja elektroniskā pasta adreses nosaukumu. Ievadīšana notiek, nospiežot pogu, kas atrodas speciālā laukā Reklāmas izplatītāja tīmekļa vietnē, kas var izskatīties sekojoši: “saņemt”, “parakstīties”, “nosūtīt”, “pasūtīt”, “aprēķināt”. Izdarot šo darbību, Pasūtītājs norāda savu elektronisko pastu turpmākai izdevīgai sadarbībai ar Reklāmas izplatītāju, lai plānotu komunikāciju vai veiktu reklāmas informēšanu, izsūtīšanu.

  2. Lai nosūtītu pieteikumu Reklāmas izplatītājam, Pasūtītājam ir pienākums norādīt par sevi īsu informāciju: kompānijas vai tīmekļa vietnes nosaukums, kā vārdā tas darbojas, savu vārdu un uzvārdu, telefona numuru, lai sazinātos ar Reklāmas izplatītāju, elektroniskā pasta adresi.

  3. Sniedzot personisku informāciju, Pasūtītājs dod piekrišanu tās analīzei, ko veiks kompānija “WEB MĀRKETINGA CENTRS” ar mērķi saņemt nepieciešamo reklāmas, uzziņu un citu interesējošo Pasūtītāja informāciju saskaņā ar šo noteikumu 4.punktu. Apstrādē var tikt ietverta arī Pasūtītāja atsaukšanās uz atļauju analizēt personas datus. Darbā ar šo informāciju Reklāmas izplatītājs darbojas, ievērojot likuma “Par personas datiem”, “Par reklāmu” normas un iekšējo normatīvo reglamentu.

  4. Gadījumos, kad Pasūtītājs izrāda vēlēšanos precizēt savus personas datus (tie kļuvuši neaktuāli, nepilnīgi vai neprecīzi) vai atsakās no šīs informācijas apstrādes, viņam ir pienākums nosūtīt Reklāmas izplatītājam oficiālu aicinājumu, kurā jāietver: aicinājums ar tēmu “personiskās informācijas precizēšana” vai “Konfidenciālu ziņu apstrādes pārtraukšana” uz elektronisko adresi info@marketingacentrs.lv. Aicinājumā ir jāietver arī pieprasījuma nosaukums un Pasūtītāja elektroniskā pasta adrese.

  Ja Pasūtītājs atsauc savu piekrišanu personas datu apstrādei, viņš automātiski atsakās no reklāmas un informācijas izsūtņu saņemšanas.

  6. Savukārt Pasūtītāja sniegto personisko informāciju Reklāmas izplatītājs var izmantot šādiem uzdevumiem:

  6.1. nākotnes komunikācijai, kas nepieciešama Pasūtītājam;

  6.2. vēstuļu izsūtnei reklāmas – informējošā formātā;

  6.3. pasākumu kompleksam Pasūtītāja pakalpojumu (preču) virzīšanai;

  6.4. visu Reklāmas izplatītāja struktūrvienību darba novērtēšanai;

  6.5. lai nogādātu informāciju Pasūtītājam par plānotajām Reklāmas izplatītāja atlaidēm vai akcijām ar elektroniskās izsūtnes palīdzību;

  6.7. Pasūtītāja pircēju vērtējuma monitoringam, lai vēlāk piedāvātu rekomendācijas;

  6.8. Lai atrastu uzvarētājus izlozēs un akcijās, kuras veiks Reklāmas izplatītājs (citas personas un kompānijas, kas sadarbojas ar Reklāmas izplatītāju, kuru preces vai pakalpojumi tiek reklamēti ar izsūtņu palīdzību).

  Ziņu sniegšana trešajām personām

  7. Reklāmas izplatītājs apņemas neatklāt personisko informāciju trešajām personām. Reklāmas izplatītājam ir tiesības nodot šādu informāciju citām personām vai organizācijām gadījumā, ja tie uz līguma pamata sadarbojas ar Reklāmas izplatītāju, lai izpildītu uzņemtās saistības Pasūtītājam un tikai līguma nosacījumu ietvaros. Nav pārkāpums, ja Reklāmas izplatītājs ir nodevis bezpersonisku informāciju trešajai personai, lai novērtētu savas sistēmas iedarbīgumu, Pasūtītāja pircēju iespēju analīzi vai sastādītu sarakstu ar rekomendācijām. Tāpat personisku informāciju var publicēt Reklāmas izplatītāja tīmekļa vietnē atbilstoši resursa funkcionālam: piemēram, atstājot atsauksmes, jautājumus. Šajā gadījumā Pasūtītāja personiskā informācija (viņa vārds) tiek atklāta brīvprātīgi.

  8. Reklāmas devējs nav pārkāpis savu vienošanos ar Pasūtītāju attiecībā uz personisko datu konfidencialitāti, ja ziņu nodošana ir nepieciešama spēkā esošās likumdošanas interesēs un ietvaros.

  Nekonfidenciāla informācija

  9. Reklāmas izplatītājam ir pilnas tiesības izmantot cookies datus no savas tīmekļa vietnes. Šādas ziņas neietver konfidenciālu informāciju un tās nevar nodot citām personām, organizācijām. Bet, ja Pasūtītājs negrib, lai šo tehnoloģiju varētu izmantot attiecībā uz viņu, šo funkciju var viegli atslēgt Pasūtītāja brauzera instrumentu panelī.

  10. Reklāmas izplatītājam ir tiesības ievākt arī nekonfidenciālu informāciju par saviem apmeklētājiem: no kādas IP adreses ienācis Pasūtītājs, kurā valstī viņš atrodas, no kādas tīmekļa vietnes viņš ir pārgājis uz šo lapu, apmeklētāja domēna vārds, ziņas, kas brīvprātīgi parāda viesa brauzeri, tīmekļa vietnes apmeklējumu skaits un biežums, citi analītiskie dati, kurus vāc citu organizāciju skaitītāji, kas uzstādīti mūsu tīmekļa vietnē. Bet šādas ziņas netiek izmantotas konkrētas personas identifikācijai, tās tikai palīdz paaugstināt mūsu apkalpošanas kvalitāti un tīmekļa vietnes izmantošanas ērtumu.

  Drošības pasākumi

  11. Darbā ar personas datiem Reklāmas izplatītājs izmanto pietiekami daudz līdzekļu, lai nodrošinātu informācijas tehnisko saglabātību un aizsardzību pret prettiesisku iejaukšanos. Viņam ir arī pienākums veikt visus pasākumus, kas pasargās informāciju par Pasūtītāju no citām nevēlamām darbībām.

  Atbildība

  12. Gadījumā, ja informācija ir nodota nepatiesi un nekorekti, Reklāmas izplatītājs nav atbildīgs par nekvalitatīvi veikto darbu, atpakaļsaiti vai cita pakalpojuma sniegšanu, jo mēs nepārbaudām sniegto datu ticamību.

  13. Izmantojot tīmekļa vietni, jūs automātiski piekrītat savas konfidenciālās informācijas apstrādei, ja esat pret šādu informācijas vākšanu un tās turpmāko analīzi, lūdzu, neizmantojiet mūsu tīmekļa vietni. Ja mūsu konfidencialitātes politikā tiks veiktas izmaiņas, bet jūs joprojām to lietosiet, tas nozīmēs, ka jūs esat pieņēmis ieviestās izmaiņas.

  14. Mūsu personas datu apstrādes politika neattiecas uz trešo personu tīmekļa vietnēm, kuros tiek pieminēta mūsu tīmekļa vietne vai no šī resursa var pāriet uz mūsu tīmekļa vietni. Mēs neesam atbildīgi par trešo web-resursu politiku vai rīcību.

  15. Reklāmas izplatītājam ir tiesības veikt izmaiņas savā konfidencialitātes politikā jebkurā viņam ērtā laikā. Lai būtu informēts par visiem jaunievedumiem, jums ir pietiekami regulāri jāapmeklē mūsu lapa marketingacentrs.lv un jābūt lietas kursā par mūsu veiktajiem pasākumiem attiecībā uz jūsu datu aizsardzību, kas tiek iegūti no mūsu tīmekļa vietnes. Lietojot mūsu tīmekļa vietni, Pasūtītājam ir pienākums laiku pa laikam iepazīties ar aktuālo informāciju par mūsu konfidencialitātes politiku un tajā ieviestajām izmaiņām.